Nasza Fundacja

Działania naszej Fundacji opierają się o trzy zasady:

  • Zbieramy środki na nowatorskie leczenie komórkami macierzystymi ze sznura pępowiny (tzw. Galareta Whartona).
  • Adresatami pomocy są dzieci, które przeszły kwalifikację medyczną.
  • Leczenie odbywa się w polskich ośrodkach medycznych.

Dlaczego chcemy wziąć na siebie tę odpowiedzialność?

  • Naszą największą motywacją są efekty dotychczasowych terapii komórkami macierzystymi, które wielu dzieciom przyniosły poprawę stanu zdrowia przechodzącą najśmielsze oczekiwania.
  • Chcemy umożliwić jak największej liczbie pacjentów dostęp do terapii, której koszt będzie niższy niż za granicą, przy jednoczesnym zachowaniu światowych standardów jakościowych.
  • Wierzymy, że współpracując z kadrą medyczną i placówkami naukowymi przyczynimy się do kolejnych odkryć naukowych i zwiększymy spektrum zastosowań komórek macierzystych w medycynie.