Misja Fundacji – komu i dlaczego chcemy pomagać?

Fundacja Komórki Życia – Komórki Nadziei powstała w 2013 r. Jej założycielem i Prezesem jest Paweł Kwiatkowski, jeden z filarów Fundacji „Akogo?”, współorganizator Kliniki „Budzik” i pomysłodawca jej logo.

Dotychczas działalność naszej Fundacji koncentrowała się na:

 • rozpowszechnianiu wiedzy o właściwościach komórek macierzystych oraz ich wykorzystaniu w medycynie klinicznej;
 • wspieraniu prac badawczych związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek macierzystych;
 • wspieraniu rozwoju działalności służącej ratowaniu życia i zdrowia z wykorzystaniem komórek macierzystych;
 • rozpowszechnianiu i propagowaniu wiedzy o krwi pępowinowej i komórkach macierzystych oraz o możliwościach ich bankowania.

W 2018 roku Fundacja, zainspirowana walką rodziców o zdrowie ich dzieci, podjęła decyzję o poszerzeniu swojej działalności o nowy obszar: zbieranie funduszy na terapie komórkami macierzystymi ze sznura pępowiny (tzw. galareta Whartona).

Obecnie pionierskie terapie prowadzone są, pod nadzorem komisji bioetycznych, w kilku ośrodkach klinicznych w Polsce, spośród których największe doświadczenie ma Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Do końca 2017 roku terapie otrzymało tam ponad 200 dzieci z chorobami neurologicznymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, dystrofie mięśniowe czy rozszczep kręgosłupa. Rezultatem przeprowadzonych terapii była odczuwalna poprawa stanu zdrowia wielu małych pacjentów i rozbudzenie nadziei nas wszystkich na kolejny przełom w medycynie.

Niestety, procedury związane z terapią komórkami macierzystymi nie są refundowane. Setki dzieci oczekują na terapię, a każdego miesiąca Fundacja otrzymuje kilkadziesiąt nowych zgłoszeń.

Adresatami pomocy fundacji są dzieci, które mają realne szanse na poprawę stanu zdrowia, a których rodzice nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów terapii. Naszym celem jest sprawienie, by jak najwięcej dzieci miało dostęp do osiągnięć medycyny i aby brak pieniędzy nie pozbawiał ich szansy. W samym 2018 roku planujemy pomóc minimum 30 dzieciom.

Jak Fundacja pomaga?

 • Prowadzimy akcje informacyjno-edukacyjne celem propagowania wiedzy na temat komórek macierzystych.
 • Z udziałem lekarzy-specjalistów, wspierających Zarząd Fundacji w ramach powołanego Departamentu Życia, analizujemy celowość terapii i pomagamy przygotować dokumentację niezbędną do zakwalifikowania chorego dziecka do podania komórek macierzystych.
 • Umożliwiamy rodzinom chorych dzieci założenie i prowadzenie konta bankowego, na którym będą gromadzone fundusze na pokrycie kosztów terapii.
 • Zapewniamy rodzinom szkolenia i doradztwo w dziedzinie zbierania funduszy.
 • Przy wsparciu Ambasadorów i Partnerów powołanego Departamentu Nadziei zbieramy środki na pokrycie całości albo części kosztów terapii.

Ile to kosztuje?

Średni koszt terapii dla jednego dziecka wynosi 33 000 zł. Ostateczny koszt zależy w szczególności od choroby i wagi dziecka. W 2018 roku Fundacja pragnie w całości ufundować terapię 30 potrzebującym dzieciom, stąd planujemy zebrać dla nich kwotę 1 mln zł. W kolejnych latach liczba dzieci objętych pomocą ma systematycznie wzrastać. W dalszej przyszłości pomocą obejmiemy także dorosłych.

Skąd weźmiemy pieniądze?

W 2017 roku Fundacja pozyskała głównego sponsora – Polski Bank Komórek Macierzystych. PBKM pokrywa koszty administracyjne i osobowe, dzięki czemu całość pieniędzy zebranych od darczyńców trafia do chorych dzieci. Ponadto źródłem finansowania Fundacji są:

 • dotacje firm-sponsorów,
 • wpłaty na subkonta chorych dzieci,
 • zbiórki publiczne,
 • granty instytucji państwowych i prywatnych.

Liczymy, że z czasem Fundacja zdobędzie także grono regularnych darczyńców.