Rada Fundacji

Rada Fundacji:

 • powołuje i odwołuje Zarząd,
 • doradza Zarządowi w zakresie kierunków rozwoju i metod działania,
 • zatwierdza sprawozdania Zarządu,
 • sprawuje inne formy nadzoru nad Fundacją.

Rada dzieli się na Departament Życia i Departament Nadziei.

Departament Życia składa się z lekarzy, którzy wspierają Zarząd w medycznej kwalifikacji pacjentów. Do jego grona należą:

 • prof. dr hab. n. med.  Wojciech Maksymowicz
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
 • dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk
 • dr n. med. Mariusz Grudniak
 • lek. med. Tomasz Baran

Do Departamentu Nadziei Fundacja włącza Ambasadorów i Partnerów Fundacji, którzy wspierają Fundację w jej działaniach. W jego skład wchodzą:

 • Jakub Wesołowski
 • Robert Kawałko